Kerk impressie
Kerk impressie Bloemen bij het kruis
Herfst

Klik hier voor de diensten via kerkomroep.nl

Zondag 24 september:
Vijftiende zondag na Trinitatis
10.00 uur
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger
Ds. E.A. Postma
Zondag 1 oktober:
Zestiende zondag na Trinitatis
10.00 uur
Dienst van Woord en Gebed
Voorganger
Ds. G.H. ten Thije
Zondag 8 oktober:
Zeventiende zondag na Trinitatis
10.00 uur
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger
Ds. E.A. Postma


Diensten in Huize Ruitersbos

Voor de diensten in Huize Ruitersbos kunnen we nog enkele helpende handen gebruiken. Het gaat er dan vooral om de bewoners die mee willen vieren van hun kamer te halen en na afloop weer terug te brengen.

Ook wie graag meezingt: welkom!

De volgende diensten zijn:


Vrijdag 15 september
16.00 uur, Stiltecentrum
Protestantse Viering


Vrijdag 22 september
16.00 uur, Stiltecentrum
Rooms Katholieke Viering
Diaconale collectes juli 2017:

DatumDoelBedrag
02 juli Diaconie € 86,30
09 juli Diaconie € 66,50
16 juli Diaconie € 71,70
23 juli Diaconie € 47,20
30 juli Diaconie € 72,85


Namens de diakenen, Bas de Geus

Uw giften zijn van harte welkom op rekeningnummer NL90 FVLB 0699741653
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ginneken
Predikant

Ds. E.A. Postma

Koster
Dhr. A. H. van Wijk
Duivelsbruglaan 3
4835 JD Breda
076-5651807


Collecterooster

24 september
collecte Vredesweek

1 oktober
Kerk en Israel (Israelzondag)

8 oktober
Zondag voor het Werelddiaconaat, project ZWO

15 oktober
Wereldvoedseldag Kerk-in-Actie